Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej

Napisz do nas

Aktualności

wrz 2, 2013
Nabór wniosków na dofinansowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko IX 2007-2013, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej


Wnioski można składać w dniach od 2 września do 31 października 2013 roku.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 10 mln PLN.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 85 % kosztów kwalifikowanych.

Beneficjenci:
Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego.

Rodzaje działań do dofinansowania:
 • opracowanie/aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy/związku gmin;
 • stworzenie w gminie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych;
 • szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej;
 • informowanie i promocja zapisów wynikających z planów.

Obszary działań objętych planem:
 • zużycie energii w budynkach/instalacjach, dystrybucja ciepła;
 • zużycie energii w transporcie, w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu;
 • gospodarka odpadami – w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii ze składowisk;
 • produkcja energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
 • redukcji emisji gazów cieplarnianych;
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
 • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Więcej informacji o konkursie:
http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93---konkurs-2/


Zaufali nam
Znajdź nas w Google+ | Odwiedź nasz profil na Facebook