Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej

Napisz do nas

Audyty efektywności energetycznej

W 2008 roku państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, przyjęły tzw. Pakiet Energetyczno-Klimatyczny, na podstawie którego zobowiązały się zrealizować do 2020 r. trzy cele:

         1. Zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 20%

         2. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 20%

         3. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20%

Polskie ustawodawstwo definiuje efektywność energetyczną jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach eksploatacji, oraz ilości zużytej energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne, instalację, niezbędnej dla uzyskania tego efektu.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, wdraża postanowienia Dyrektywy 2006/32/WE i ustala krajowy cel oszczędnego gospodarowania energią na poziomie 9% do 2016 roku.

Ma być on zrealizowany przez wszystkie podmioty prawa (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

Ustawa o efektywności energetycznej tworzy system świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów, certyfikatów efektywności energetycznej.

Białe certyfikaty z kolei zobowiązane są pozyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, paliwa gazowe oraz ciepło. W przeciwnym razie zobligowane będą one do ponoszenia kosztów tzw. opłat zastępczych.

Świadectwa efektywności energetycznej wyłaniane są w drodze przetargu organizowanego przez Prezesa URE, dlatego można je uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności energetycznej. Do przedsięwzięć takich należą:

 • izolacja instalacji przemysłowych,
 • przebudowa i remont budynków,
 • modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
 • modernizacja oświetlenia,
 • modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych,
 • modernizacja urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
 • odzysk ciepła w procesach przemysłowych,
 • ograniczenie przepływów mocy biernej, ograniczenie strat sieciowych, ograniczenie strat transformatorowych.

Certyfikaty efektywności energetycznej są wydawane za przedsięwzięcia mające na celu:

 • zmniejszenie zużycia energii przez odbiorców końcowych,
 • zwiększenie sprawności wytwarzania energii,
 • ograniczenie strat energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

Udział w przetargu jest bezpłatny. Wymagana jest jedynie prawidłowo wypełniona deklaracja przetargowa oraz audyt efektywności energetycznej. Białe certyfikaty są wydawane jako zaświadczenia.

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego i instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń i instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej dotyczących budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego, budynków usługowych i budynków użyteczności publicznej, a także lokalnych źródeł ciepła i lokalnych sieci ciepłowniczych o mocach do 11.6 MW, audyt efektywności energetycznej wykonywany jest zgodnie z zapisami rozporządzenia dotyczącego audytu energetycznego.

Audyt efektywności energetycznej wykonywany będzie na jeden z dwóch sposobów, jako:

 • bilansowy audyt efektywności energetycznej, dla kompleksowych procesów modernizacyjnych,
 • uproszczony audyt efektywności energetycznej, dla prostych procesów modernizacyjnych, takich jak ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu lub stropodachu, stropu pod nieogrzewanym poddaszem, stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja oświetlenia, racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej na potrzeby stosowania urządzeń AGD, IT, racjonalne użytkowanie energii w budynkach pasywnych.

Audyt efektywności energetycznej opracowuje audytor efektywności energetycznej.

Jednostki sektora publicznego, między innymi samorządy, realizując swoje zadania, mogą zastosować co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej:

 • zawarcie umowy, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,
 • zakup nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
 • wymiana lub modernizacja eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na takie, które charakteryzuje się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
 • nabycie lub wynajęcie budynków efektywnych energetycznie,
 • termomodernizacja budynków już użytkowanych,
 • sporządzenie audytu energetycznego eksploatowanych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 mkw.
Szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2012 roku (Dz.U.2012.962).

Wszystkich, zainteresowanych sporządzeniem audytu efektywności energetycznej oraz uzyskaniem białych certyfikatów prosimy o kontakt z naszymi audytorami efektywności energetycznej.
Zaufali nam
Znajdź nas w Google+ | Odwiedź nasz profil na Facebook