Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej

Napisz do nas

Audyty oświetlenia

Audyt oświetlenia to opracowanie, zawierające:

 1. Ocenę obecnego stanu systemu oświetlenia.
 1. Wskazanie możliwych do realizacji działań modernizacyjnych, w tym ich:

             a. zakres,

             b. parametry techniczne i ekonomiczne.

 1. Wskazanie rozwiązania optymalnego, w szczególności uwzględniającego aspekt efektywności ekonomicznej.

W audycie oświetleniowym dokonuje się analizy przedsięwieć, których celem jest wzrost efektywności energetycznej systemu oświetlenia, m. in. poprzez:

 • wymianę źródeł światła na bardziej energooszczędne,
 • zastosowanie automatyki sterowania wydajnością i parametrami oświetlenia,
 • racjonalizację czasu załączania oświetlenia,
 • wydzielenie sekcji oświetleniowych.

Profesjonalne przygotowanie kompleksowego audytu oświetlenia oraz wprowadzenie w życie zalecanych zmian w systemie oświetlenia przynosi oszczędności sięgające nawet 40% kosztów ponoszonych na energię elektryczną.

Audyt oświetleniowy może dotyczyć zarówno oświetlenia wewnętrznego, jak również zewnętrznego, np. oswietlenia ulicznego.

W ramach audytu mogą zostać przeprowadzone pomiary parametrów oświetlenia, celem sprawdzenia ich zgodności z wymogami norm i przepisów, a także dla oceny wielkości aktualnego zużycia energii.

Przedmiotowe normy i przepisy to:

 • PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,
 • PN-E-04040-03:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne - Pomiar natężenia oświetlenia,
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz.94 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 tekst jednolity),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1156),
 • Wymagania branżowe i technologiczne zależne od specyfiki realizowanych procesów technologicznych i stanowisk pracy.
Zainteresowanych przygotowaniem audytu oświetlenia, zapraszamy do kontaktu:

tel.: 880 003 661, 880 003 660

e-mail: kontakt@termatech.pl
Zaufali nam
Znajdź nas w Google+ | Odwiedź nasz profil na Facebook