Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej

Napisz do nas

Dotacje do domów energooszczędnych - charakterystyki energetyczne

W 2012 roku uruchomiono w Polsce program dopłat do kredytów na budowę budynków niskoenergetycznych oraz pasywnych.

Inwestor, który wybuduje bądź kupi budynek niskoenergetyczny może wnioskować o 30.000 zł dotacji, w przypadku budynku pasywnego - o kwotę 50.000 zł dotacji. W odniesieniu do mieszkań w budynkach wielorodzinnych dofinansowania wynoszą odpowiednio 11.000 zł i 16.000 zł.

Standard energetyczny budynku lub lokalu mieszkalnego zależny jest od wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową dla celów ogrzewania i wentylacji. Budynek zaprojektowany i wykonany w standardzie budynku niskoenergetycznego (NF40), wykazuje wskaźnik rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową mniejszym od 40 kWh/(m2*rok). Budynek w standardzie pasywnym (NF15) spełnia warunek rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji, gdy jego wartość jest mniejsza od 15 kWh/(m2*rok).

Na potwierdzenie spełnienia przez budynek wymagań odpowiedniego standardu energetycznego należy przedłożyć charakterystykę energetyczną budynku.

Charakterystykę energetyczną budynku na potrzeby programu wyznacza się zgodnie z metodyką wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej, z poszerzeniem o dodatkowe wymagania (wytyczne) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymagania dotyczące obliczania charakterystyki energetycznej budynków w standardzie NF40 i NF15 obejmują:

 • obliczenia zużycia energii na ogrzewanie wykonywane metodyką miesięczną zgodnie z normą PN-EN ISO 13790:2008),
 • straty ciepła do gruntu liczone w sposób dokładny (norma PN-EN ISO 13370:2001),
 • pojemność cieplna budynku obliczana metodą szczegółową (dokładną),
 • współczynniki przenikania ciepła przegród liczone z wykorzystaniem obliczeniowych współczynników przewodzenia ciepła materiałów,
 • współczynniki przenikania ciepła obliczane oddzielnie dla każdego okna i drzwi w sposób dokładny (norma PN-EN ISO 10077-1:2002),
 • współczynniki liniowej straty ciepła przez przenikanie dla mostków cieplnych liczone przy wykorzystaniu obliczeń numerycznych, zgodnie z normą PN-EN ISO 10211,
 • precyzyjnie wyznaczanie strumieni powietrza wentylacyjnego niezbędne do określenia współczynnika strat ciepła na wentylację,
 • sprawność odzysku ciepła centrali wentylacyjnej wyznaczana zgodnie z normą PN-EN 308;
 • precyzyjnie przyjmowana wielkość zysków ciepła od słońca, współczynniki zacieniania dla każdego okna wyznaczane zgodnie z normą PN-EN ISO 13790:2008;
 • wartości wewnętrznych zysków ciepła przyjmowane, dla budynków jednorodzinnych, w zakresie wartości od 2,5 W/m2 do 3,5 W/m2, dla budynków wielorodzinnych - na poziomie 4,5 W/m2,
 • zyski ciepła od instalacji c.o., c.w.u. i wentylacyjnej – pomijane.

W przypadku charakterystyki energetycznej wykonanej zgodnie z wymogami NFOŚiGW powierzchnia ogrzewana to pole powierzchni podłogi przestrzeni ogrzewanej budynku liczone po wymiarach wewnętrznych, po poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym z wyłączeniem nieogrzewanych piwnic, garaży lub innych nieużytkowanych części przestrzeni, z uwzględnieniem powierzchni podłogi na wszystkich kondygnacjach. W odniesieniu do kondygnacji ze skośnym sufitem do powierzchni ogrzewanej należy doliczyć tylko tę część powierzchni podłogi, dla której wysokość w świetle jest równa lub większa niż 1,90 m. Dla budynków o całkowitej powierzchni użytkowej mniejszej niż 120 m2, do powierzchni ogrzewanej wlicza się 100% powierzchni o wysokości pomieszczeń równej 1,40 m i więcej.

W celu uzyskania dotacji, oprócz charakterystyki energetycznej należy przedłożyć:

 • projekt budowlany,
 • branżowe projekty wykonawcze,
 • oświadczenie projektanta, że projekt został wykonany zgodnie ze stosownym rozporządzeniem oraz wytycznymi NFOŚiGW.

Projekt budowlany i branżowe projekty wykonawcze winny być wykonane z uwzględnieniem minimalnych wymagań technicznych, jakie muszą spełniać budynki w standardzie NF40 lub NF15. Zestawienie minimalnych wymagań technicznych dla budynku jednorodzinnego do pobrania tutaj, dla budynku wielorodzinnego do pobrania tutaj.

Jeśli część powierzchni domu jednorodzinnego lub mieszkania, wykorzystywana będzie do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wynajmu, wysokość dofinansowania pomniejszana jest proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie wspomnianej działalności. W sytuacji, gdy działalność gospodarcza ma być prowadzona na powierzchni większej niż 50% powierzchni budynku lub lokalu, przedsięwzięcie wyłączone jest z dofinansowania.

Dotacja przekazywana jest po zrealizowaniu przedsięwzięcia w formie spłaty części kredytu. W przypadku, gdy nie uda się osiągnąć zakładanego standardu NF15, dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu budynku pasywnego. W przypadku nieosiągnięcia zakładanego standardu budynku niskoenergetycznego, dotacja nie jest przyznawana.

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości,
 • SGG Bank,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • Bank Zachodni WBK,
 • Getin Noble Bank,
 • Nordea Bank Polska,
 • Deutsche Bank.

Zapraszamy wszystkich projektantów oraz inwestorów zainteresowanych charakterystyką energetyczną sporządzoną na potrzeby niniejszego programu do współpracy.

Zaufali nam
Znajdź nas w Google+ | Odwiedź nasz profil na Facebook