Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej

Napisz do nas

Projektowane charakterystyki energetyczne

Projektowana charakterystyka energetyczna, nazywana także pre-świadectwem, wchodzi w skład każdego projektu architektoniczno-budowlanego.

Projektowana charakterystyka energetyczna przygotowana zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest niezbędna dla pozyskania dotacji w programie dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych.

Zgodnie z rozporządzeniem określającym szczegółowy zakres projektu budowlanego, pre-świadectwo musi być opracowane w sposób, w jaki jest wyznaczane świadectwo energetyczne budynku istniejącego.

Zasadnicza różnica między certyfikatem energetycznym a projektowaną charakterystyką polega na tym, że świadectwo energetyczne sporządza się dla istniejącego budynku, projektowaną charakterystykę energetyczną – dla budynku projektowanego. Kolejną różnicą jest to, że w odniesieniu do projektowanej charakterystyki energetycznej brakuje prawnie usankcjonowanej formy.

Projektowana charakterystyka energetyczna musi zawierać informacje dotyczące właściwości cieplnych przegród zewnętrznych oraz sprawności systemów instalacji grzewczych, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych.

Pre-świadectwo powinno wskazywać na dane wykazujące, że projektowane rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Regulacje te stanowią, że budynek i jego instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego, winny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, niezbędnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.

Uznaje się, że projektowany budynek spełnia te wymagania, jeżeli zachodzi jeden z poniższych przypadków:

  • przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania izolacyjności cieplnej, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2008), a także technika instalacyjna i powierzchnia okien spełniają wymagania określone w tym kacie prawnym,
  • albo gdy, wskaźnik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej (EP) do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz, dla budynków niemieszkalnych, oświetlenia wbudowanego, jest mniejszy od wartości maksymalnej określonej w rozporządzeniu WT 2008, a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej.

Rzetelnie sporządzona projektowana charakterystyka energetyczna budynku niesie ze sobą wiele korzyści. Pozwala wskazać te elementy budynku, które mogą w przyszłości powodować nadmierne zużycie energii. Wykonywana jest ona na etapie projektowania, przez co istnieje możliwość wprowadzenia zmian w projekcie, które spowodują oszczędności. Korzystne rozwiązania przyjęte w pre-świadectwie mają później odniesienie w świadectwie energetycznym, a to z kolei wpływa na cenę nieruchomości przy sprzedaży lub wynajmie.

Sporządzamy również analizy cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych.

Analiza cieplno-wilgotnościowa stanowi sprawdzenie dwóch warunków związanych ze zjawiskiem transportu wilgoci w przegrodach budowlanych.

Pierwszy warunek odnosi się do ryzyka wystąpienia na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej kondensacji pary wodnej, umożliwiającej rozwój grzybów pleśniowych.

Drugi z warunków dotyczy niebezpieczeństwa występowania narastającego w czasie zawilgocenia we wnętrzu przegrody zewnętrznej, spowodowanego kondensacją pary wodnej. Zjawisko takie jest dopuszczalne zimą, o ile budowa przegrody pozwoli na wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów, z których jest ona zbudowana.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo także profesjonalne analizy możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zastosowania skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia energii w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. Analizy dotyczą aspektów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych rozpatrywanych rozwiązań, a powinny być przygotowane dla projektowanych obiektów o powierzchni przekraczającej 1000 m2.

Zapraszamy wszystkich projektantów zainteresowanych fachowym wykonaniem ww. usług do kontaktu.

Zaufali nam
Znajdź nas w Google+ | Odwiedź nasz profil na Facebook